Elise O'Dea

Fantasy points 2017 2018 2019 2020 2021 2022 7 Round 1 2017: 71 Round 2 2017: 80 Round 3 2017: 63 Round 4 2017: 76 Round 5 2017: 43 Round 6 2017: 89 Round 7 2017: 102 Round 1 2018: 83 Round 2 2018: 81 Round 3 2018: 57 Round 4 2018: 67 Round 5 2018: 119 Round 6 2018: 110 Round 7 2018: 60 Round 1 2019: 88 Round 2 2019: 100 Round 3 2019: 71 Round 4 2019: 65 Round 5 2019: 36 Round 6 2019: 80 Round 7 2019: 77 Round 1 2020: 62 Round 2 2020: 43 Round 3 2020: 58 Round 4 2020: 60 Round 5 2020: 65 Round 6 2020: 63 Semi Finals 2020: 42 Round 1 2021: 38 Round 2 2021: 58 Round 3 2021: 78 Round 4 2021: 53 Round 5 2021: 51 Round 6 2021: 65 Round 7 2021: 33 Round 8 2021: 58 Round 9 2021: 57 Round 1 2022: 36 Round 2 2022: 56 Round 3 2022: 28 Round 4 2022: 47 Round 5 2022: 33 Round 6 2022: 40 Round 7 2022: 28 Round 8 2022: 59 Round 9 2022: 42 Round 10 2022: 35 Round 1 7: 27 Round 2 7: 21 Round 3 7: 44 Round 4 7: 58 Round 5 7: 49 Round 6 7: 37 Round 7 7: 69 Round 9 7: 52 Round 10 7: 82