Round 8
Eureka Stadium
16/10/2022 13:10

St Kilda
3.2 20

-20 -10 0 10 20 Q1 2m32s GOAL Saints Bulldogs 0.0 v Saints 1.0 Q1 5m6s GOAL Saints Bulldogs 0.0 v Saints 2.0 Q1 7m30s GOAL Bulldogs Bulldogs 1.0 v Saints 2.0 Q1 10m35s RUSHED BEHIND Saints Bulldogs 1.0 v Saints 2.1 Q1 16m20s RUSHED BEHIND Bulldogs Bulldogs 1.1 v Saints 2.1 Q2 2m0s BEHIND Bulldogs Bulldogs 1.2 v Saints 2.1 Q2 3m4s BEHIND Bulldogs Bulldogs 1.3 v Saints 2.1 Q2 12m33s RUSHED BEHIND Saints Bulldogs 1.3 v Saints 2.2 Q2 13m4s BEHIND Bulldogs Bulldogs 1.4 v Saints 2.2 Q2 13m39s BEHIND Bulldogs Bulldogs 1.5 v Saints 2.2 Q2 15m12s BEHIND Bulldogs Bulldogs 1.6 v Saints 2.2 Q2 16m24s BEHIND Bulldogs Bulldogs 1.7 v Saints 2.2 Q3 0m41s BEHIND Bulldogs Bulldogs 1.8 v Saints 2.2 Q3 2m20s GOAL Bulldogs Bulldogs 2.8 v Saints 2.2 Q3 8m5s BEHIND Bulldogs Bulldogs 2.9 v Saints 2.2 Q3 14m36s GOAL Saints Bulldogs 2.9 v Saints 3.2 Q4 0m29s BEHIND Bulldogs Bulldogs 2.10 v Saints 3.2 Q4 7m8s GOAL Bulldogs Bulldogs 3.10 v Saints 3.2 Q4 10m12s BEHIND Bulldogs Bulldogs 3.11 v Saints 3.2 Q4 12m30s GOAL Bulldogs Bulldogs 4.11 v Saints 3.2