Vaomua Laloifi

Fantasy points 2020 2021 2022 7 2023 Round 1 2020: 21 Round 2 2020: 33 Round 3 2020: 51 Round 4 2020: 65 Round 5 2020: 42 Round 6 2020: 61 Semi Finals 2020: 32 Round 1 2021: 50 Round 3 2021: 32 Round 4 2021: 18 Round 5 2021: 49 Round 6 2021: 32 Round 7 2021: 51 Round 8 2021: 35 Round 9 2021: 36 Round 1 2022: 25 Round 2 2022: 30 Round 3 2022: 23 Round 4 2022: 44 Round 5 2022: 35 Round 6 2022: 42 Round 7 2022: 44 Round 8 2022: 41 Round 9 2022: 55 Round 10 2022: 37 Round 1 7: 32 Round 2 7: 18 Round 3 7: 51 Round 4 7: 43 Round 5 7: 75 Round 6 7: 60 Round 7 7: 36 Round 8 7: 54 Round 9 7: 63 Round 10 7: 25 Round 1 2023: 37 Round 2 2023: 34 Round 3 2023: 38 Round 4 2023: 32 Round 5 2023: 41 Round 6 2023: 18 Round 7 2023: 20 Round 8 2023: 21 Round 9 2023: 22 Round 10 2023: 33