Erika O'Shea

Fantasy points 7 Round 1 7: 16 Round 2 7: 54 Round 3 7: 30 Round 4 7: 49 Round 5 7: 18 Round 6 7: 32 Round 7 7: 32 Round 8 7: 18 Round 9 7: 39 Round 10 7: 38