GWS Giants
1.3 9

Round 1
Blacktown
08/02/2020 13:10

Gold Coast
1.2 8

-20 -10 0 10 20 Q1 2m29s BEHIND Rebecca Privitelli (Giants) Giants 0.1 v Suns 0.0 Q1 6m33s GOAL Brittany Perry (Suns) Giants 0.1 v Suns 1.0 Q2 6m10s BEHIND Cora Staunton (Giants) Giants 0.2 v Suns 1.0 Q2 7m23s BEHIND Kate Surman (Suns) Giants 0.2 v Suns 1.1 Q2 8m48s BEHIND Jade Pregelj (Suns) Giants 0.2 v Suns 1.2 Q3 6m40s BEHIND Aimee Schmidt (Giants) Giants 0.3 v Suns 1.2 Q3 10m46s GOAL Aimee Schmidt (Giants) Giants 1.3 v Suns 1.2