Alexia Hamilton

Fantasy points 2020 2022 7 2023 Round 1 2020: 13 Round 2 2022: 27 Round 9 2022: 9 Round 1 7: 13 Round 2 7: 51 Round 3 7: 48 Round 4 7: 20 Round 5 7: 41 Round 6 7: 67 Round 7 7: 45 Round 8 7: 60 Round 9 7: 49 Round 10 7: 20 Round 2 2023: 25 Round 3 2023: 31 Round 4 2023: 24 Round 5 2023: 33 Round 6 2023: 37 Round 7 2023: 24 Round 8 2023: 42 Round 9 2023: 56 Round 10 2023: 61 Elimination Finals 2023: 41 Semi Finals 2023: 41