Molly Ritson

Fantasy points 2020 2021 Round 1 2020: 19 Round 2 2020: 17 Round 3 2020: 29 Round 4 2020: 38 Round 5 2020: 18 Round 6 2020: 26 Semi Finals 2020: 12 Round 3 2021: 22 Round 4 2021: 9