Fremantle
6.7 43

Round 6
Subiaco Oval
10/03/2017 15:05

Carlton
4.3 27

-20 -10 0 10 20 <![CDATA[ {21 fre 0xc000689660 0xc00069f4e8 0xc00069f4d0 1 1m6s GOAL 6 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q1 1m6s GOAL Stacey Barr (Dockers) Dockers 1.0 v Blues 0.0 <![CDATA[ {21 fre 0xc000689698 0xc00069f548 0xc00069f530 1 3m44s GOAL 6 h 12} - 4 - 200 - 50]]> Q1 3m44s GOAL Lara Filocamo (Dockers) Dockers 2.0 v Blues 0.0 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006896d8 0xc00069f5a8 0xc00069f590 1 10m20s GOAL 6 h 18} - 4 - 200 - 50]]> Q1 10m20s GOAL Kara Antonio (Dockers) Dockers 3.0 v Blues 0.0 <![CDATA[ {21 car 0xc000689718 0xc00069f608 0xc00069f5f0 1 15m32s BEHIND 1 a 17} - 4 - 200 - 50]]> Q1 15m32s BEHIND Darcy Vescio (Blues) Dockers 3.0 v Blues 0.1 <![CDATA[ {21 car <nil> <nil> <nil> 1 16m38s RUSHED BEHIND 1 a 16} - 4 - 200 - 50]]> Q1 16m38s RUSHED BEHIND Blues Dockers 3.0 v Blues 0.2 <![CDATA[ {21 car 0xc000689768 0xc00069f6c8 0xc00069f6b0 2 2m56s GOAL 6 a 10} - 4 - 200 - 50]]> Q2 2m56s GOAL Darcy Vescio (Blues) Dockers 3.0 v Blues 1.2 <![CDATA[ {21 car 0xc0006897a8 0xc00069f728 0xc00069f710 2 4m54s GOAL 6 a 4} - 4 - 200 - 50]]> Q2 4m54s GOAL Jordan Ivey (Blues) Dockers 3.0 v Blues 2.2 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006897e8 0xc00069f788 0xc00069f770 2 13m36s GOAL 6 h 10} - 4 - 200 - 50]]> Q2 13m36s GOAL Ebony Antonio (Dockers) Dockers 4.0 v Blues 2.2 <![CDATA[ {21 car 0xc000689828 0xc00069f7e8 0xc00069f7d0 2 14m55s GOAL 6 a 4} - 4 - 200 - 50]]> Q2 14m55s GOAL Darcy Vescio (Blues) Dockers 4.0 v Blues 3.2 <![CDATA[ {21 fre 0xc000689860 0xc00069f848 0xc00069f830 3 2m8s BEHIND 1 h 5} - 4 - 200 - 50]]> Q3 2m8s BEHIND Gemma Houghton (Dockers) Dockers 4.1 v Blues 3.2 <![CDATA[ {21 fre 0xc000689898 0xc00069f8a8 0xc00069f890 3 3m51s BEHIND 1 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q3 3m51s BEHIND Amy Lavell (Dockers) Dockers 4.2 v Blues 3.2 <![CDATA[ {21 car <nil> <nil> <nil> 3 6m47s RUSHED BEHIND 1 a 5} - 4 - 200 - 50]]> Q3 6m47s RUSHED BEHIND Blues Dockers 4.2 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006898f8 0xc00069f968 0xc00069f950 3 8m57s BEHIND 1 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q3 8m57s BEHIND Kira Phillips (Dockers) Dockers 4.3 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc000689938 0xc00069f9c8 0xc00069f9b0 3 10m54s BEHIND 1 h 7} - 4 - 200 - 50]]> Q3 10m54s BEHIND Lara Filocamo (Dockers) Dockers 4.4 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc000689978 0xc00069fa28 0xc00069fa10 3 11m42s GOAL 6 h 13} - 4 - 200 - 50]]> Q3 11m42s GOAL Gemma Houghton (Dockers) Dockers 5.4 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 car 0xc0006899b8 0xc00069fa88 0xc00069fa70 3 13m24s GOAL 6 a 7} - 4 - 200 - 50]]> Q3 13m24s GOAL Darcy Vescio (Blues) Dockers 5.4 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006899f8 0xc00069fae8 0xc00069fad0 3 14m51s BEHIND 1 h 8} - 4 - 200 - 50]]> Q3 14m51s BEHIND Gabby O'Sullivan (Dockers) Dockers 5.5 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc000689a38 0xc00069fb48 0xc00069fb30 4 8m13s GOAL 6 h 14} - 4 - 200 - 50]]> Q4 8m13s GOAL Kara Antonio (Dockers) Dockers 6.5 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc000689a78 0xc00069fba8 0xc00069fb90 4 9m48s BEHIND 1 h 15} - 4 - 200 - 50]]> Q4 9m48s BEHIND Stacey Barr (Dockers) Dockers 6.6 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc000689ab8 0xc00069fc08 0xc00069fbf0 4 12m2s BEHIND 1 h 16} - 4 - 200 - 50]]> Q4 12m2s BEHIND Kira Phillips (Dockers) Dockers 6.7 v Blues 4.3
Lineups