Fremantle
6.7 43

Round 6
Subiaco Oval
10/03/2017 15:05

Carlton
4.3 27

-60 -40 -20 0 20 40 60 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b5370 0xc0006c3668 0xc0006c3650 1 1m6s GOAL 6 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q1 1m6s GOAL Stacey Barr (Dockers) Dockers 1.0 v Blues 0.0 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b53a8 0xc0006c36c8 0xc0006c36b0 1 3m44s GOAL 6 h 12} - 4 - 200 - 50]]> Q1 3m44s GOAL Lara Filocamo (Dockers) Dockers 2.0 v Blues 0.0 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b5408 0xc0006c3728 0xc0006c3710 1 10m20s GOAL 6 h 18} - 4 - 200 - 50]]> Q1 10m20s GOAL Kara Antonio (Dockers) Dockers 3.0 v Blues 0.0 <![CDATA[ {21 car 0xc0006b5448 0xc0006c3788 0xc0006c3770 1 15m32s BEHIND 1 a 17} - 4 - 200 - 50]]> Q1 15m32s BEHIND Darcy Vescio (Blues) Dockers 3.0 v Blues 0.1 <![CDATA[ {21 car <nil> <nil> <nil> 1 16m38s RUSHED BEHIND 1 a 16} - 4 - 200 - 50]]> Q1 16m38s RUSHED BEHIND Blues Dockers 3.0 v Blues 0.2 <![CDATA[ {21 car 0xc0006b5498 0xc0006c3848 0xc0006c3830 2 2m56s GOAL 6 a 10} - 4 - 200 - 50]]> Q2 2m56s GOAL Darcy Vescio (Blues) Dockers 3.0 v Blues 1.2 <![CDATA[ {21 car 0xc0006b54d8 0xc0006c38a8 0xc0006c3890 2 4m54s GOAL 6 a 4} - 4 - 200 - 50]]> Q2 4m54s GOAL Jordan Ivey (Blues) Dockers 3.0 v Blues 2.2 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b5518 0xc0006c3908 0xc0006c38f0 2 13m36s GOAL 6 h 10} - 4 - 200 - 50]]> Q2 13m36s GOAL Ebony Antonio (Dockers) Dockers 4.0 v Blues 2.2 <![CDATA[ {21 car 0xc0006b5558 0xc0006c3968 0xc0006c3950 2 14m55s GOAL 6 a 4} - 4 - 200 - 50]]> Q2 14m55s GOAL Darcy Vescio (Blues) Dockers 4.0 v Blues 3.2 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b5590 0xc0006c39c8 0xc0006c39b0 3 2m8s BEHIND 1 h 5} - 4 - 200 - 50]]> Q3 2m8s BEHIND Gemma Houghton (Dockers) Dockers 4.1 v Blues 3.2 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b55c8 0xc0006c3a28 0xc0006c3a10 3 3m51s BEHIND 1 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q3 3m51s BEHIND Amy Lavell (Dockers) Dockers 4.2 v Blues 3.2 <![CDATA[ {21 car <nil> <nil> <nil> 3 6m47s RUSHED BEHIND 1 a 5} - 4 - 200 - 50]]> Q3 6m47s RUSHED BEHIND Blues Dockers 4.2 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b5628 0xc0006c3ae8 0xc0006c3ad0 3 8m57s BEHIND 1 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q3 8m57s BEHIND Kira Phillips (Dockers) Dockers 4.3 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b5668 0xc0006c3b48 0xc0006c3b30 3 10m54s BEHIND 1 h 7} - 4 - 200 - 50]]> Q3 10m54s BEHIND Lara Filocamo (Dockers) Dockers 4.4 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b56a8 0xc0006c3ba8 0xc0006c3b90 3 11m42s GOAL 6 h 13} - 4 - 200 - 50]]> Q3 11m42s GOAL Gemma Houghton (Dockers) Dockers 5.4 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 car 0xc0006b56e8 0xc0006c3c08 0xc0006c3bf0 3 13m24s GOAL 6 a 7} - 4 - 200 - 50]]> Q3 13m24s GOAL Darcy Vescio (Blues) Dockers 5.4 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b5728 0xc0006c3c68 0xc0006c3c50 3 14m51s BEHIND 1 h 8} - 4 - 200 - 50]]> Q3 14m51s BEHIND Gabby O'Sullivan (Dockers) Dockers 5.5 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b5768 0xc0006c3cc8 0xc0006c3cb0 4 8m13s GOAL 6 h 14} - 4 - 200 - 50]]> Q4 8m13s GOAL Kara Antonio (Dockers) Dockers 6.5 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b57a8 0xc0006c3d28 0xc0006c3d10 4 9m48s BEHIND 1 h 15} - 4 - 200 - 50]]> Q4 9m48s BEHIND Stacey Barr (Dockers) Dockers 6.6 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006b57e8 0xc0006c3d88 0xc0006c3d70 4 12m2s BEHIND 1 h 16} - 4 - 200 - 50]]> Q4 12m2s BEHIND Kira Phillips (Dockers) Dockers 6.7 v Blues 4.3
Lineups