Mia Austin

Fantasy points 7 2023 Round 1 7: 32 Round 2 7: 29 Round 1 2023: 15 Round 2 2023: 21 Round 3 2023: 53 Round 4 2023: 42 Round 5 2023: 47 Round 6 2023: 40 Round 7 2023: 55 Round 8 2023: 75 Round 9 2023: 25 Round 10 2023: 46