GWS Giants
2.6 18

Round 3
Blacktown
13/02/2021 15:10

Gold Coast
1.2 8

-20 -10 0 10 20 Q1 5m15s BEHIND Alicia Eva (Giants) Giants 0.1 v Suns 0.0 Q1 7m43s RUSHED BEHIND Giants Giants 0.2 v Suns 0.0 Q1 11m7s GOAL Taylah Davies (Giants) Giants 1.2 v Suns 0.0 Q1 12m58s GOAL Alicia Eva (Giants) Giants 2.2 v Suns 0.0 Q1 16m39s BEHIND Cora Staunton (Giants) Giants 2.3 v Suns 0.0 Q2 1m39s BEHIND Brittany Perry (Suns) Giants 2.3 v Suns 0.1 Q2 12m41s BEHIND Jessica Dal Pos (Giants) Giants 2.4 v Suns 0.1 Q2 13m23s BEHIND Elle Bennetts (Giants) Giants 2.5 v Suns 0.1 Q3 9m42s BEHIND Cora Staunton (Giants) Giants 2.6 v Suns 0.1 Q4 4m18s BEHIND Kalinda Howarth (Suns) Giants 2.6 v Suns 0.2 Q4 13m11s GOAL Jamie Stanton (Suns) Giants 2.6 v Suns 1.2