Sachi Syme

Fantasy points 7 2023 Round 1 7: 12 Round 2 7: 16 Round 3 7: 14 Round 4 7: 47 Round 5 7: 46 Round 7 7: 6 Round 8 7: 21 Round 10 7: 19 Round 2 2023: 6 Round 3 2023: 25 Round 4 2023: 42 Round 6 2023: 13 Round 7 2023: 12 Round 8 2023: 51 Round 9 2023: 47 Round 10 2023: 51