Brooke Tonon

Fantasy points 2022 7 2023 Round 7 2022: 18 Round 9 2022: 31 Preliminary Finals 2022: 38 Round 2 7: 25 Round 3 7: 11 Round 5 7: 30 Round 6 7: 30 Round 7 7: 45 Round 9 7: 25 Semi Finals 7: 41 Round 1 2023: 35 Round 2 2023: 32 Round 3 2023: 44 Round 4 2023: 36 Round 5 2023: 66 Round 8 2023: 29 Round 10 2023: 42