Mia Van Dyke

Fantasy points 7 Round 1 7: 15 Round 2 7: 20 Round 3 7: 20