Mia Van Dyke

Fantasy points 7 2023 Round 1 7: 15 Round 2 7: 20 Round 3 7: 20 Round 6 2023: 26 Round 7 2023: 27 Round 8 2023: 34 Round 9 2023: 21 Round 10 2023: 15 Elimination Finals 2023: 22