Giselle Davies

Fantasy points 7 Round 2 7: 19 Round 3 7: 19 Round 4 7: 19 Round 5 7: 10 Round 6 7: 30 Round 7 7: 20