Georgia Nanscawen

Fantasy points 2019 Round 1 2019: 23 Round 4 2019: 19