Emily Smith

Fantasy points 7 2023 Round 10 7: 22 Round 2 2023: 14 Round 3 2023: 24 Round 4 2023: 23 Round 5 2023: 20 Round 7 2023: 27 Round 8 2023: 11 Round 9 2023: 26 Round 10 2023: 23