Cynthia Hamilton

Fantasy points 7 Round 1 7: 20 Round 2 7: 40 Round 3 7: 49 Round 5 7: 82 Round 6 7: 31 Round 7 7: 35 Round 8 7: 48 Round 9 7: 30 Round 10 7: 72