Abbygail Bushby

Fantasy points 0 20 7 Round 5 7: 33 Round 6 7: 10