Zoe Barbakos

Fantasy points 7 Round 1 7: 30 Round 2 7: 10 Round 3 7: 15 Round 4 7: 28 Round 5 7: 15 Round 6 7: 13 Round 9 7: 18