Tessa Doumanis

Fantasy points 7 Round 6 7: 15 Round 7 7: 22