Rachael Killian

Fantasy points 2017 2018 Round 2 2017: 46 Round 3 2017: 31 Round 4 2017: 18 Round 6 2017: 20 Round 7 2017: 27 Grand Final 2017: 37 Round 3 2018: 12 Round 4 2018: 14