Georgia Gall

Fantasy points 2023 Round 9 2023: 20 Round 10 2023: 21