Kiara Beesley

Fantasy points 7 Round 6 7: 14 Round 7 7: 15 Round 8 7: 23 Round 9 7: 14