Kate Reynolds

Fantasy points 7 Round 2 7: 23 Round 3 7: 33