Jaide Anthony

Fantasy points 0 20 7 Round 4 7: 17